Kupno okien. Na co zwrócić uwagę kupując okna?

Kupno okien. Na co zwrócić uwagę kupując okna?

Tylko pozornie każde okno wygląda tak samo. Różnice między nimi są zasadniczo ukryte. Dlatego, aby kupno okien nie okazało się udręką, warto przyjrzeć się etykiecie i znajdującym się na niej symbolom.

Co znaczą symbole na etykiecie okna?

Podstawą budowy okna są profile. Różną się między sobą rozwiązaniami konstrukcyjnymi, rodzajem wzmocnień, położeniem uszczelek, liczbą komór, a także wyglądem.

Najbardziej popularne obecnie są okna 5 lub 6 komorowe, ale nie tylko na tę wartość należy zwrócić uwagę. Równie istotna jest klasa profilu, to znaczy grubość ścianek wewnątrz ramy i ościeżnicy.

Na rynku dostępne są profile w klasie A, B i C. Oznacza to iż ścianki konstrukcyjne mogą mieć 2,8mm grubości (klasa A) ale i poniżej 2,5mm (klasa C). Różnica sięga zatem nawet 11 proc. i więcej. Grubość ścianek decyduje głównie o wytrzymałości mechanicznej zgrzanych naroży ram i skrzydeł, a to przekłada się na wielkość okien.

Ponieważ w szerokich profilach grubości ścianek nie mają tak istotnego znaczenia jak w węższych, większość wiodących producentów w nowo konstruowanych systemach, stosuje wyłącznie ścianki w klasie B.

Technologia produkcji, czyli coex

„Coex” to skrót słowa „koekstruzja”, które oznacza rodzaj technologii produkcji. Metoda ta pozwala na użycie jednocześnie dwóch rodzajów materiałów w jednym narzędziu do tłoczenia profili. Jej najbardziej popularnym zastosowaniem jest jednoczesne użycie „dziewiczego” materiału na te fragmenty profilu, które są widoczne oraz materiału z zawartością surowca z recyklingu (np. recyklatu ze ścinków pozostałych z produkcji okien) na pozostałe, niewidoczne w trakcie użytkowania okna ścianki. Co ważne, użycie recyklatu w profilu nie pogarsza jego właściwości a czasami nawet je poprawia.

Tajemne symbole

Na etykiecie okna znajdziemy także symbole Ug, Uf, Ψ i Uw. Co one oznaczają?

  • Ug to współczynnik przenikania ciepła dla szyby lub innego wypełnienia. Informuje on o tym, ile ciepła ucieka z pomieszczenia przez szybę.
  • Uf to współczynnik przenikania ciepła dla ramy okiennej.
  • Ψ (Psi) to liniowy współczynnik przenikania ciepła opisujący wpływ ramki międzyszybowej na izolacyjność ciepłego okna.
  • Uw to wypadkowy współczynnik przenikania ciepła dla całego okna, uwzględniający wszystkie powyższe parametry. Generalnie im niższy, tym cieplejsze jest okno.

Warto też przyjrzeć się symbolowi Rw, którego wartość wyraża się w decybelach. To ważony współczynnik tłumienia hałasu dla wszystkich częstotliwości. Im wyższy, tym okna lepiej tłumią uliczny hałas i zapewnią nam większy komfort akustyczny.

Z kolei wartości określanej literką g nie sposób tak łatwo ocenić. Dlaczego? Otóż kryje się pod nią współczynnik przenikania energii słonecznej, który wpływa na nagrzewanie pomieszczenia. Im jest on wyższy – tym lepiej zimą (dodatkowe, darmowe ogrzewanie), lecz gorzej latem (przegrzanie pomieszczenia, dodatkowe koszty klimatyzacji). Dlatego też coraz większym zainteresowaniem cieszą się osłony przeciwsłoneczne: rolety, żaluzje, screeny, które pozwalają regulować nasłonecznienie. Zimą odsłonięte – przepuszczają darmową energię do pomieszczenia, latem zamknięte – odcinają ją. Wysokość współczynnika L mówi nam natomiast, jak dużo światła przenika przez okno. Teoretycznie lepiej, by współczynnik był wysoki, ale gdy okna zajmują np. całą ścianę – przy wysokim L  ochrona przeciwsłoneczna również z tego względu może się okazać przydatna.

Kupno okien: jak je porównywać?

Porównując parametry okien pochodzących od różnych producentów, pamiętajmy, aby porównywać okna o takich samych wymiarach. By konfrontacja dała nam odpowiedzi, których szukamy, warto posługiwać się „oknem referencyjnym”, czyli jednoskrzydłowym o wymiarach 1230x1480mm. Wartości podane dla okien referencyjnych (różnych producentów lub z różnych linii tej samej marki) możemy bez problemu porównywać i na ich podstawie wyciągać wnioski.

Aby kupno okien było jak najłatwiejsze, ich producenci oferują kalkulatory energetyczne, które pomagają obliczyć parametry termiczne okna oraz pozwalają oszacować oszczędności, jakie daje zastosowanie konkretnych okien.

Kupno okien, fot.: MS Więcej niż okna

Dodaj komentarz